Haberler

Gazi Teknopark - Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Arasında İş birliği Protokolü İmzalanmıştır

GAZİ TEKNOPARK İLE BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL

Gazi Teknopark ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) arasında 2019 nisan ayı içerisinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokolün içeriği BEDAŞ’ın yürütmekte olduğu ITEA3 kapsamında yer alan TEYDEB 1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programından desteklenen “Yeni Nesil Akıllı ve Güvenli Elektrik Dağıtım Şebekeleri”  (SecureGrid) Avrupa Birliği projesinde ve bu proje gibi yurt içi ve yurt dışı ortaklı Ar-Ge Projeleri nedeniyle, BEDAŞ’ın üstlendiği edimleri yerine getirmek amacıyla, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’ nde, BEDAŞ tarafından kurularak devreye alınması ve devreye alınan bu ekipmanlar ile aynı yerde Gazi Teknopark tarafından daha önce kurulu bulunan ekipmanların entegre bir şekilde çalıştırılarak veri ve enerji ölçümü ile projelerdeki demonstrasyonlarda, kullanması amacıyla yer tahsisi yapılması ve ekipmanlardan üretilen enerjinin Gazi Teknopark tarafından kullanılmasıdır.

Projenin amacı BEDAŞ’ın işletmesini yönettiği Elektrik Dağıtım Şebekesinin Ankara Gölbaşı’nda daha önceden kurulan Gazi Teknopark mikro şebekesini güvenli hale getirmek için bilgi teknolojilerine dayalı platform ve uygulama çözümleri geliştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bunun için mikro şebeke içerisindeki tüketicilerin, dağıtık üreticilerin ürettiği ve tükettiği noktalarda sayaç güvenliğini sağlayıcı sistemler kurulması gerekmektedir. Bu projede kurulması planlanan bu ekipman ve yazılımlar Gazi Teknopark’ın tesislerine kurulacak, Gazi Teknopark bu ekipmanlardan 10 yıl süreyle faydalanacaktır.

İmzalanan bu protokol kapsamında BEDAŞ 30 adet sayaç, veri toplayıcı, sunucu/laptop, dashboard/LCD ekran, 100 Kw Kurulu güce sahip Enerji Depolama ünitesi ve ekipmanları gibi elektrik akışını takip edebilecek vb. ekipmanları Gazi Teknopark yerleşkesinde belirlenen alanlara kuracaktır. Ekipmanların güçleri vb. teknik özellikleri Gazi Teknopark ile karşılıklı mutabakat sağlanarak teslim zamanında yapılacak protokollerde belirtilecektir. Eğer gerek görülürse hali hazırda Gazi Teknopark’ta kurulu olan ekipmanlara da entegrasyon yapılabilecektir.

Oluşturulan bu proje demonstrasyon alanında Gazi Teknopark’ın Danışman ve teknik ekibiyle birlikte BEDAŞ proje ekibi ortaklaşa projeler yürütecektir. Proje kapsamında bu yıl içerisinde Gazi Teknopark’ın kazanımları olarak değerlendirilecek ve BEDAŞ tarafından temin edilecek olan sayaçlar, veri toplama üniteleri, haberleşme birimleri, görsel üniteler ve depolama sisteminin toplam yatırım maliyeti 1.250.000 TL olarak ön görülmektedir. Projenin ilerleyen aşamalarında ITEA 3 projesinin diğer ortaklarıyla da işbirliği protokolleri imzalanarak proje kapsamında faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer Haberler
25ekim
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı Ahmet ATABAŞ ve Uzman Zeynep KODAL' ın Gazi Teknopark Ziyareti

Devam ►
21ekim
Firmalarımızdan TARNET, Yılın İnovasyon ve Operasyonel Yetkinlik Ödülünü Aldı...

Devam ►
13ekim
TÜBİTAK 1512 Desteği - BİGG Başvuruları Başladı...

Devam ►
1ekim
Gazi Teknopark Ekim 2021 E-Bülten

Devam ►
15eylül
ABD'ye Bir İhracat Daha...

Devam ►