Destek ve Teşvikler

TEKNOPARKTA FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLARA YÖNELİK AVANTAJLAR

ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONELİ İSTİHDAMI İLE İLGİLİ SAĞLANAN AVANTAJLAR